Polska gospodarka najmocniejsza w Europie Środkowej

PKB a gospodarka w Polsce

Globalni inwestorzy coraz chętniej lokują swój kapitał w Polsce, co jest najlepszym dowodem ich zaufania do kondycji naszej gospodarki. Ta ma się świetnie, co potwierdzają dane dotyczące PKB czy też poziomu inflacji. Nie jest również wielką niespodzianką, że to Polska jest liderem rozwoju w Europie Środkowo – Wschodniej.

PKB rośnie w zadowalającym tempie

W 2018 roku wartość realnego PKB w Polsce wzrosła o 5,1 procent, co jest uznawane za poziom bardzo dobry. W tym okresie wartość Produktu Krajowego Brutto przekroczyła rekordową kwotę dwóch bilionów złotych. To bez wątpienia powód do domu, ponieważ jest to wiarygodny wskaźnik oddający kondycję rodzimej gospodarki.

Mimo że obecnie trwającym roku, prognozowane tempo wzrostu będzie odrobinę niższe, ponieważ wyniesie 4,4 procent, Polska dalej będzie jednym liderów w całej Unii Europejskiej. Warto przy tym zaznaczyć, że średni wzrost wartości PKB we wszystkich państwach wspólnoty wyniósł 1,2 procent – jesteśmy więc wysoko ponad średnią.

Wysokie tempo wzrostu Polska zawdzięcza rosnącej konsumpcji prywatnej i znacznemu ożywieniu w branży inwestycyjnej. Coraz większa liczba zagranicznych firm decyduje się na lokowanie swojego kapitału w naszym kraju, co musi pozytywnie odbić się na kondycji rodzimej gospodarki. Prognozuje się, że w kolejnych latach tempo wzrostu będzie na poziomie od 3 do 5 procent rocznie.

Polska gospodarka potęgą w regionie

Podobnym tempem rozwoju gospodarki, oprócz nas, mogą pochwalić się jedynie Łotysze i Węgrzy, których PKB wzrosło w 2018 roku odpowiednio o około 5,1 procent i 4,9 procent. Podobnie szybko rozwijają się również gospodarki Estonii (wzrost wartości PKB o 4%), Słowacji (4%) oraz Rumunii (4%).

Informacje na temat tempa wzrostu PKB nie oddają najlepiej, jak ogólnie prezentuje się rodzima gospodarka na tle innych krajów. To najlepiej potwierdzają dane dotyczące wielkości tego wskaźnika. Tutaj widać już widoczną przewagę Polski na resztą krajów Europy Środkowo – Wschodniej.

Analizując dane za ostatni kwartał 2018 roku, Polska plasuje się na siódmym miejscu w Unii Europejskiej pod względem wartość PKB. Wartość Produktu Krajowego Brutto w tym okresie wyniosła około 140 milionów euro. Lepszy wynik od Polaków uzyskały tylko gospodarki:

Niemiec,

Wielkiej Brytanii,

Francji,

Włoch,

Hiszpanii,

Holandii.

Nasza kraj wyprzedza między innymi Szwecję, Belgię, czy też Austrię. Wśród innych krajów Europy Środkowo – Wschodniej najlepszy wynik uzyskała Rumunia, której wartość PKB w czwartym kwartale poprzedniego roku wyniosła 61 milionów euro – ponad dwa razy mniej niż nasze.

Odporna gospodarka i stabilny wzrost

Cały świat przygotowuje się na spowolnienie gospodarcze, które jest już blisko. Jak wskazują eksperci, nasza gospodarka nie powinna obawiać się tego wyhamowania, ponieważ z jednej strony jest on dalej w fazie szybkiego wzrostu, a z drugiej jest już wystarczająco silna, żeby sobie z tym kryzysem poradzić. Nawet jeśli spowolnienie będzie większe niż się prognozuje, Polska dalej będzie liderem gospodarczym w regionie Europy Środkowo – Wschodniej.

Jak prognozują ekonomiści, spadki w tempie wzrostu w Polsce będą bardzo łagodne i w zasadzie nieodczuwalne. Tego samego nie mogą powiedzieć analitycy innych krajów członkowskich, szczególnie tych z największej czwórki gospodarczej (Niemcy, Wielka Brytania, Francja, Włochy) tam skutki wyhamowania mogą nieść za sobą poważne konsekwencje dla kondycji gospodarki tych państw i gospodarki całej Unii Europejskiej.