Pomoc dla firm – tarcza antykryzysowa

Tarcza antykryzysowa podczas pandemii

Epidemia koronawirusa i wywołany nią kryzys gospodarczy już wpływa na kondycję większości polskich przedsiębiorstw. Dlatego rząd szuka rozwiązań, które będą w stanie obronić polską gospodarkę. W tym celu przygotowuje coraz to nowsze wersje tzw. ustawy antykryzysowej, w której zamieszczane są liczne pakiety pomocowe dla firm. Na jaką pomoc od państwa obecnie mogą liczyć firmy w Polsce?

Wsparcie dla firm w zakresie finansowania

Przede wszystkim w pierwszej kolejności rząd próbuje zaproponować rozwiązania, które spowodują, że firmy nie utracą płynności finansowej, a także zachowają obecny stan zatrudnienia. Dlatego też firmy mogą liczyć przede wszystkim i na bezzwrotna pożyczkę w wysokości 5000 zł. Jest to oferta skierowana do mikrofirm które zatrudniają do 9 pracowników. Taka pożyczka jest wypłacana przez fundusz pracy. Niemniej jednak będzie ona bezzwrotna, jeśli firma utrzyma stan zatrudnienia, a także swoją działalność przez okres trzech miesięcy. Dodatkowo rząd proponuję również firmom gwarancję kredytowe ze strony BGK. Pozwoli to firmom na kredytowanie inwestycji, które będą objęte gwarancjami.

Firmy mogą również złożyć wniosek o zwolnienie ze składek ZUS na okres trzech miesięcy. Takie zwolnienie obejmuje zarówno składkę na Fundusz Pracy i Fundusz Świadczeń Pracowniczych, fundusz solidarnościowy, fundusz emerytur pomostowych, a także składki na ubezpieczenie zdrowotne. Firma która chce składać taki wniosek powinna mieć zarejestrowaną działalność gospodarczą przed pierwszym lutego 2020 roku.

Dodatkowe udogodnienia

Ale oczywiście to nie wszystko. Rząd również szczególną pomoc skieruje do firm transportowych. W tym wypadku przedsiębiorstwa z tej właśnie branży mogą liczyć na wsparcie ze strony Agencji Rozwoju Przemysłu. Polegała będzie ona głównie na refinansowaniu umów leasingowych, a także przesunięciu płatności rat leasingowych. W dalszej kolejności z pomocy skorzystają firmy, które z powodu kryzysu będą miały opóźnienia w realizacji zamówień publicznych. Nie będą na nie nakładane żadne kary z tego tytułu.

W dalszej kolejności rząd zamierza wspierać firmy stosujące innowacje technologiczne. W tym wypadku będą mogły one liczyć na specjalne dotacje, tzw. premie technologiczne. Na wsparcie mogą również liczyć firmy, które spłacają kredyty otrzymane z funduszy unijnych. Otrzymają one znacznie korzystniejszą ofertę ich spłaty.