Jak wygląda przegląd instalacji elektrycznej?

narzędzia

Przegląd instalacji elektrycznej to niezbędny proces mający na celu zapewnienie bezpieczeństwa i optymalnego funkcjonowania instalacji elektrycznych w naszych domach, biurach czy halach przemysłowych. W artykule przedstawiamy jak wygląda taki przegląd, na co zwracać uwagę oraz jak często należy go przeprowadzać.

Etapy przeglądu instalacji elektrycznej

Pierwszym etapem przeglądu instalacji elektrycznej we Wrocławiu jest ocena stanu technicznego instalacji poprzez analizę dokumentacji technicznej budynku oraz sprawdzenie stanu fizycznego przewodów, osprzętu i urządzeń. Następnie, specjalista dokonuje pomiarów rezystancji izolacji, aby sprawdzić czy nie ma zwarcia w układzie elektrycznym. Kolejnym krokiem jest badanie układów zabezpieczeń przed porażeniem prądem, takich jak wyłączniki różnicowoprądowe czy uziemienia. W dalszej kolejności sprawdzane są parametry pracy odbiorników energii elektrycznej, takich jak silniki czy oświetlenie. Ostatecznie, na podstawie zebranych danych, specjalista ocenia ogólny stan instalacji oraz ewentualne ryzyko związane z jej eksploatacją.

Częstotliwość przeglądów instalacji elektrycznych

Zgodnie z polskimi przepisami prawnymi, obowiązek przeprowadzania przeglądów instalacji elektrycznej w budynkach mieszkalnych spoczywa na właścicielu, użytkowniku lub zarządcy nieruchomości. Przegląd instalacji elektrycznej powinien być przeprowadzany co 5 lat dla instalacji wewnętrznych oraz co 15 lat dla instalacji zewnętrznych. W przypadku obiektów użyteczności publicznej oraz przemysłowych, okresy te skracają się odpowiednio do 3 lat dla wewnętrznych i 10 lat dla zewnętrznych. Ważne jest jednak, aby pamiętać o regularnym monitorowaniu stanu instalacji, gdyż nieprawidłowości mogą pojawić się także pomiędzy przeglądami.

Wybór odpowiedniego specjalisty

Przegląd instalacji elektrycznej należy zlecić wykwalifikowanemu specjaliście, który posiada odpowiednie uprawnienia do pracy przy instalacjach elektrycznych. Warto sprawdzić opinie o danym fachowcu oraz poprosić o przedstawienie wcześniejszych realizacji, aby mieć pewność, że usługa zostanie wykonana rzetelnie i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. Ponadto, specjalista powinien posiadać odpowiedni sprzęt do pomiarów oraz wiedzę na temat norm i wytycznych dotyczących przeglądów instalacji elektrycznych.