Pogrzeby świeckie – co oferują domy pogrzebowe?

pogrzeb swiecki

Coraz więcej osób interesuje się pogrzebami świeckimi, czyli takimi, które odbywają się bez udziału osoby duchownej. W ich organizacji pomagają również domy pogrzebowe. Jakie usługi mogą zapewnić wówczas swoim klientom?

Na czym polega pogrzeb świecki?

Jak wspomniano na wstępie, pogrzebem świeckim nazywa się taki pogrzeb, który odbywa się bez żadnego obrządku religijnego. Oznacza to, że nie prowadzi go osoba duchowna.

Świeckie pogrzeby nie są nowością, ale dopiero w ostatnich latach zaczęły być one coraz popularniejsze. Właśnie dlatego wiele domów pogrzebowych oferuje obecnie wsparcie w ich organizacji, by pomóc bliskim zmarłego w trudnych chwilach.

Kto najczęściej decyduje się na pogrzeby świeckie?

Zwykle pogrzeby świeckie są organizowane wtedy, gdy osoba zmarła była niewierząca, dlatego nie chciała ona, aby jej pochówek odbywał się zgodnie z obrządkiem religijnym.

Również przyczyn pogrzebu świeckiego może być więcej, na przykład może zdecydować się na niego osoba wierząca, natomiast niepodążająca za naukami Kościoła.

Jak odbywa się pogrzeb świecki?

Główna różnica pomiędzy pogrzebem świeckim a organizowanym w danym obrządku religijnym polega na obecności osoby duchownej. W przypadku pogrzebu świeckiego najczęściej przewodzi mu osoba określana jako mistrz ceremonii.

Mistrz ceremonii ma wiedzę i doświadczenie w dziedzinie prowadzenia pochówków, a także wcześniej konsultuje się z rodziną, aby przygotować przemowę.

W przypadku pogrzebu świeckiego nie odbywa się również wcześniejsza msza w kościele. Zamiast niej żałobnicy zwykle zbierają się w kaplicy znajdującej się przy zakładzie pogrzebowym albo na cmentarzu.

Bardzo często pogrzeby świeckie są również łączone z kremacją zmarłego. Takie usługi zapewniają wtedy również domy pogrzebowe, które współpracują z zakładami kremacyjnymi.

Poza tym pogrzeby świeckie przebiegają podobnie do innych pochówków, czyli mogą one obejmować kondukt pogrzebowy, oprawę muzyczną, stypę, czyli konsolację po pochówku.

Pogrzeb świecki – jakie usługi oferują domy pogrzebowe?

Domy pogrzebowe mogą zaoferować kompleksową obsługę w ramach organizowania pogrzebów świeckich. W jej ramach zapewniają wtedy pełną obsługę, do której zaliczane są między innymi:

  • usługi mistrza ceremonii
  • kremację
  • sprzedaż trumien i urn
  • usługi florystyczne
  • oprawa muzyczna pogrzebów
  • organizacja konsolacji

Gdy poszukiwany jest prowadzący świeckie pogrzeby dom pogrzebowy Gliwice to miasto, gdzie taka obsługa jest również możliwa. Więcej informacji dotyczących usług można znaleźć na stronach internetowych domów pogrzebowych.