Elektromiografia (badanie EMG) – wskazania, przebieg i cena

Badanie elektrofizjologiczne EMG

Badanie EMG to badanie elektrofizjologiczne, które przeprowadza się w celu dokonania oceny pracy obwodowego układu nerwowego oraz układu mięśniowego. To badanie niezwykle pomocne w diagnozowaniu chorób nerwowo – mięśniowych. Dzięki niemu, lekarz jest w stanie znaleźć ewentualne zmiany w mięśniach oraz ustalić ich charakter oraz wielkość.

Badanie EMG – wskazania i przeciwwskazania

Najczęściej badanie to zleca się w celu rozpoznania schorzeń, takich jak m. in.:
– dystrofie mięśniowe,
– stwardnienie zanikowe boczne,
– miastenia,
– rdzeniowy zanik mięśni,
– zespół cieśni kanału stępu,
– zespół cieśni nadgarstka

Badanie to zazwyczaj przeprowadza się także u chorych, u których zdiagnozowano rwę kulszową czy barkową, a także borykają się z chorobami układu nerwowego, przy których występują problemy z nieprawidłowym napięciem mięśni.
Badania elektrofizjologicznego nie wolno przeprowadzać u osób z wszczepionym elektrycznym rozrusznikiem serca czy metalowymi elementami w sercu bądź w pobliżu badanej okolicy.

Badanie EMG – przebieg

Na badanie EMG składają się 4 rodzaje badań:
• Badanie mięśni. Dzięki temu badaniu dokonuje się oceny sprawności mięśni. Do mięśnia wprowadza się specjalne elektrody igłowe doprowadzające bodziec elektryczny, które rejestrują czynność badanego mięśnia w trzech sytuacjach: w czasie spoczynku, w momencie wykonania jakiegokolwiek ruchu, a także przy możliwie największym wysiłku.
• Badanie nadpobudliwości nerwowo – mięśniowej zwane próbą tężyczkową. Pomiędzy kciuk a palec wskazujący wprowadza się elektrodę igłową, po czym na 15 minut zakłada się na ramię pacjenta opaskę, której zadaniem jest wstrzymanie przepływu krwi. Po upływie tego czasu, opaska zostaje zdjęta i obserwuje się czy u pacjenta wystąpiły objawy charakterystyczne dla tężyczki, takie jak mrowienia czy skurcze mięśni.
• Elektroneurografia. To badanie przewodnictwa w nerwach obwodowych. W trakcie badania przeprowadza się stymulację nerwów prądem o niskim natężeniu, a następnie dokonuje się pomiaru szybkości przewodzenia bodźca elektrycznego przez te nerwy.
• Badanie transmisji nerwowo – mięśniowej zwane próbą miasteniczną. W trakcie badania, umieszcza się na skórze pacjenta elektrody powierzchniowe, które pozwalają dokonać oceny przewodnictwa nerwowo – mięśniowego.

Badanie EMG – cena

Badania, które wchodzą w skład EMG wyceniane są osobno. Ceny plasują się następująco:
– około 80 zł – badanie mięśni,
– około 100 zł – próba tężyczkowa,
– około 60 zł – elektroneurografia,
– około 120 zł za dwa mięśnie – próba miasteniczna.