Rodzaje testów ciążowych

Rodzaje testów ciążowy

Domowe testy ciążowe przybierają różną formę, ale wykonywane są w podobny sposób. Zasada działania testów ciążowych jest identyczna i opiera się na wykrywaniu hormonu zwanego gonadotropiną kosmówkową.

Testy ciążowe i ich rodzaje

Gonadotropina kosmówkowa to hormon wydzielany przez łożysko i płód kobiety w ciąży. Hormon jest wykrywalny w moczu oraz we krwi. Domowe testy ciążowe bazują na obecności hormonu w moczu. Gonadotropina kosmówkowa jest wykrywalna najwcześniej po 6 dniach od zapłodnienia. Test należy wykonać nie wcześniej niż w pierwszym dniu planowanego krwawienia. Jakie mamy rodzaje testów ciążowych?

Test paskowy składa się z paska oraz pojemnika na mocz. Jeśli test nie posiada w standardzie pojemnika, to można go zakupić w aptece. Pojemnik należy wypełnić moczem, a test zanurzyć w próbce moczu do poziomu wskazanego na pasku. Pasek posiada dwa pola, pierwsze to pole testowe, a drugie pole jest polem odczytu. Jeśli na polu testowym pojawi się kreska, a na polu odczytu nie, to znaczy, że wynik testu jest negatywny (brak ciąży). W przypadku, gdy na obu polach pojawią się kreski (w sumie dwie), to wynik testu należy uznać za pozytywny (ciąża).

Test ciążowy strumieniowy

Test strumieniowy działa na tych samych zasadach. Wykrywa hormon w moczu, ale wykonywany jest w nieco inny sposób. Test nie jest umieszczany w pojemniku na mocz, a wsuwany jest w strumień oddawanego moczu. Przy wykonywaniu testu należy uważać, aby nie zalać okienka do odczytu wyniku. Następnie oczekuje się wyniku testu w postaci jednej lub dwóch kresek. Należy pamiętać, że czas na odczyt wyniku jest ściśle określony przez producenta, a informację na temat czasu odczytu można znaleźć na opakowaniu lub w załączonej ulotce do testu.

Elektroniczny test ciążowy działa podobnie jak dwa poprzednie. Różnica polega na tym, że próbkę moczu należy nanieść pipetą na wyznaczone pole. Po kilkudziesięciu sekundach test powinien wyświetlić wynik na elektronicznym wyświetlaczu. W niektórych przypadkach test także może określić tydzień ciąży.

Test płytkowy wykonuje się podobnie jak test elektroniczny, a odczytuje jak test paskowy lub strumieniowy. W przypadku testu płytkowego należy nanieść próbkę moczu pipetą na wyznaczone pole, a następnie odczytuje się wynik za pomocą jednej lub dwóch kresek. Czas odczytu także uzależnionych jest od wytycznych producenta. Należy pamiętać, że test może wskazać nieprawidłowy wynik po przekroczeniu czasu przeznaczonego na odczyt.

Domowe testy ciążowe nigdy nie dają 100% pewności dotyczącej samego wyniku. Po wykonaniu testu ciążowego najlepiej jest wykonać badania krwi w laboratorium lub skonsultować wynik testu z ginekologiem.