piątek, 2 grudnia, 2022

Sytuacja kobiet na rynku pracy w branży finansowo-księgowej w Polsce

21 proc. respondentów badania Hays Poland wskazało, że najwyższe stanowiska w ich firmach zajmują kobiety. Wśród firm z branży finansowo-księgowej odsetek kobiet w zarządach był o 10 proc. wyższy, a na stanowiskach managerskich wyniósł aż 61 proc. Kobiety mają większą szansę na wykorzystanie dostępnych możliwości i podnoszenie kwalifikacji, a w rezultacie rozwój kariery zawodowej w biznesie i finansach, uważa Association of International Certified Professional Accountants, reprezentujące AICPA & CIMA, które przeanalizowało udostępnione przez Hays Poland dane.

Jak wynika z przeprowadzonego w 2021 r. badania Hays Poland Kobiety na rynku pracy 2021, nadal większość firm jest zarządzanych przez mężczyzn, a odsetek kobiet na stanowisku prezesa czy dyrektora zarządzającego od lat utrzymuje się na podobnym poziomie. Na przestrzeni ostatnich dwóch lat odsetek kobiet zarządzających firmami wzrósł z 18 proc. w 2019 r. do 21 proc. w 2021 r.

W branży finansowo-księgowej odsetek kobiet zarządzających firmami wynosi 31 proc.:

Płeć osoby zarządzającej firmą

Ogół Branża finansowo-księgowa
Kobieta 21% 31%
Mężczyzna 78% 67%
Nie wiem 1% 2%

 

Mężczyźni mają przewagę również na stanowiskach managerskich, chociaż w tym przypadku

można mówić o większej równowadze. Jak dowodzi badanie, dla 51 proc. ankietowanych ze wszystkich branż bezpośrednim przełożonym jest mężczyzna, natomiast dla 46 proc. kobieta. Co więcej, z opublikowanych w ubiegłym roku danych Eurostatu wynika, że Polska jest krajem, gdzie notowany jest jeden z największych udziałów kobiet na stanowiskach kierowniczych. Z 44 proc. udziałem Polska zajęła drugie miejsce w UE, zaraz po Łotwie, gdzie kobiety zajmowały 45 proc. takich stanowisk w III kwartale 2020 roku.

Podczas gdy mężczyźni częściej niż kobiety pełnią role managerskie w energetyce, budownictwie, IT, produkcji i transporcie, kobiety w centrach usług dla biznesu, finansach, księgowości, HR oraz szkoleniach.

Udział kobiet na stanowiskach kierowniczych w branży finansowo-księgowej wynosi 61 proc.:

Płeć bezpośredniego przełożonego

Ogół Branża finansowo-księgowa
Kobieta 46% 61%
Mężczyzna 51% 31%
Brak przełożonego 3% 8%

 

Kobiety dominują przy tym na stanowiskach specjalistek w ramach zespołów podległych managerom. W branży finansowo-księgowej 67 proc. respondentów wskazało, że większość członków ich zespołu to kobiety:

Płeć członków zespołu

Ogół Branża finansowo-księgowa
W większości kobiety 53% 67%
W większości mężczyźni 27% 13%
Równa liczba kobiet i mężczyzn 20% 20%

 

Z badania Hays Poland wynika, że w 2021 r. kobiety były w podobnym stopniu zadowolone z zajmowanego obecnie stanowiska jak mężczyźni, jeśli spojrzeć na rynek pracy ogólnie. Ten pozytywny trend obserwowany jest już od 2018 r. Pewne różnice w poziomie zadowolenia z zajmowanego stanowiska ujawniają się w kontekście branży firmy. Kobiety związane z branżą finansowo-księgową nieco niżej oceniają swoją satysfakcję niż panie w innych branżach:

Czy poziom obecnie zajmowanego stanowiska jest dla Ciebie zadowalający?

Kobiety Kobiety – branża finansowo-księgowa Mężczyźni
Bardzo zadowolony/a 18% 17% 21%
Zadowolony/a 52% 44% 52%
Trudno powiedzieć 16% 22% 14%
Niezadowolony/a 12% 16% 10%
Zdecydowanie niezadowolony/a 2% 1% 3%

 

Jednocześnie kobiety mają coraz większy apetyt na sukces. W 2021 r. panie, w szczególności te w branży finansowo-księgowej, częściej niż mężczyźni wskazywały stanowisko dyrektorskie jako oznaczające dla nich sukces. Ta duża zmiana względem ubiegłych lat, kiedy to stanowiska liderów, dyrektorów i zarządzających wskazywane były najczęściej przez panów, podczas gdy panie ograniczały swoje aspiracje do ról specjalistycznych, managerskich i związanych z kierowaniem niewielkim zespołem, widoczna była już w 2019 r.

Co ciekawe, kobiety z branży finansowo-księgowej częściej niż panie związane z innymi branżami wskazywały posiadanie własnej firmy za oznakę zawodowego spełnienia:

Jaki poziom stanowiska musisz objąć, aby uważać siebie za osobę, która odniosła sukces?

Kobiety Kobiety – branża finansowo-księgowa Mężczyźni
Praktykant/ Stażysta 0% 0% 0%
Asystent 0% 0% 0%
Specjalista 2% 3% 1%
Samodzielny Specjalista 13% 19% 8%
Manager / Kierownik 32% 22% 18%
Dyrektor 28% 31% 23%
Dyrektor Zarządzający/ Prezes 14% 8% 23%
Właściciel 6% 11% 19%
Inne* 5% 6% 8%

* Wśród innych kobiety wymieniały stanowiska eksperckie, partnerów w firmie, funkcje zarządowe oraz niezależne role doradcze. Mężczyźni wymienili stanowiska zarządowe oraz funkcje związane z międzynarodowym lub globalnym zakresem odpowiedzialności.

Zaobserwować też można pozytywne zmiany w zakresie planowania ścieżki kariery względem ubiegłych lat. Tendencja, która była już widoczna w 2019 r. to w dużej mierze efekt rozwiązań wprowadzanych coraz chętniej przez firmy. W rezultacie odsetek pracowników – zarówno kobiet, jak i mężczyzn – posiadających opracowany plan kariery utrzymuje się na wysokim poziomie. W tym roku aż 75 proc. panów i 71 proc. pań potwierdza, że posiada przynajmniej częściowo opracowaną ścieżkę kariery zawodowej, którą chce podążać.

Niestety wśród kobiet z branży finansowo-księgowej odsetek ten wynosi około 20 proc. mniej – 54 proc.:

Czy masz opracowany plan rozwoju kariery?

Kobiety Kobiety – branża finansowo-księgowa Mężczyźni
Tak 38% 29% 33%
Przynajmniej częściowo 33% 25% 42%
Nie 50% 18% 32%

 

Association of International Certified Professional Accountants – Międzynarodowe Stowarzyszenie Dyplomowanych Specjalistów ds. Rachunkowości, reprezentujące AICPA & CIMA – angażuje się we wspieranie kobiet w finansach i księgowości realizując od lat szereg inicjatyw, które mają na celu zwiększenie dostępnych dla nich możliwości:

  • 23 września 2020 r. CIMA i think tank Diversity Hub podpisały memorandum o współpracy na rzecz rozwijania wiedzy w obszarze zarządzania różnorodnością i dostarczania rozwiązań, które ułatwiają tworzenie organizacji otwartych na różnorodność, a także promowania postaw otwartości, szacunku, zachowania zasady równych szans oraz odpowiedzialności w biznesie i profesji finansowej.
  • W tym roku z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet Association of International Certified Professional Accountants przyłączyło się do akcji #BreakTheBias.
  • AICPA & CIMA Women’s Global Leadership Summit – to doroczna konferencja, podczas której kobiety reprezentujące profesję finansowo-księgową mogą rozwijać swoje umiejętności i nawiązywać kontakty. W tym roku odbędzie się w dniach 9-11 listopada i towarzyszyć jej będzie wydarzenie organizowane w Polsce.
  • Women in Leadership Forum to sieć networkingowa dla członkiń CIMA wspierająca kobiety w dążeniu do osiągnięcia wymarzonych celów.
  • Stowarzyszenie umożliwia również dostęp do zasobów wspierających ciągły rozwój zawodowy i likwidację barier, jak np. zestaw narzędzi SheQ – Using the Power of Emotional Intelligence for Success, wideo Advancing Gender Equality in the Workplace: What Works i podcasty takie jak Diversity and inclusion: closing the gap.

ZOBACZ WIĘCEJ

Adwokat rodzinny – kiedy warto zdecydować się na jego usługi?

Adwokat rodzinny to bardzo ważny specjalista w życiu każdego dziecka. Dzięki niemu będzie można zadbać o prawa, które dotyczą zarówno dzieci jak i dorosłych....

Wczasy dla seniorów nad Soliną – dlaczego warto tam pojechać?

Wyjechanie na wczasy w wypadku seniorów najczęściej polega na udaniu się do sanatorium. Istnieje jednak wiele innych ciekawych sposobów na wczasy. Przykładem mogą być...

Jak wybrać dobre przedszkole anglojęzyczne?

Przedszkole anglojęzyczne to placówka, która bardzo często kształci współczesne dzieci. Jest to spowodowany faktem, że język angielski staje się powszechny na całym świecie. Jak...