W jakich przypadkach stosuje się rozdrabnianie odpadów?

rozdrabnianie odpadow

Odpady wielkogabarytowe wymagają rozdrobnienia. Dzięki temu ich utylizacja jest zdecydowanie prostsza. Rozdrabnianie pozwala na zmniejszenie kubatury odpadów. Jest to czynność, którą wykonuje się za pomocą specjalistycznego sprzętu. Kiedy rozdrabnia się odpady? Jakie odpady poddaje się temu procesowi?

Rozdrabnianie odpadów – w jakim celu się tego dokonuje?

Rozdrabnianie odpadów to często stosowany proces, którego celem jest zmniejszenie kubatury śmieci. Rozdrabnianiem nazywa się rozdzielanie ciał stałych na części za pomocą siły zewnętrznej niszczącej ich wewnętrzną spoistość .  Rozdrabnianiu można poddawać zarówno szkło, papier, gałęzie czy opony. W tym celu używa się specjalistycznych maszyn, które kruszą, zgniatają, mielą odpady. Dzięki temu zabiegowi przestrzeń potrzebna do przechowywania odpadów może się zmniejszyć. To jeden z głównych procesów w ramach przetwarzania odpadów. Często rozdrabnianie wykorzystuje się w celu przyspieszenia dalszych procesów, którym odpady mają podlegać.

Rozdrabnianie odpadów to nie tylko czynność, którą wykonuje się na wysypisku śmieci. To proces,  z którego często korzystają przedsiębiorstwa. Dzięki temu procesowi zyskują więcej miejsca na przechowywanie zanieczyszczeń.

Co można rozdrobnić?

Procesowi rozdrabniania odpadów można poddać w zasadzie wszystko. Należy jednak pamiętać, aby maszyna, którą używa się do tego procesu była dobrana do odpadów. Inaczej wygląda rozdrabnianie opon, inaczej papieru czy szkła. Recykling ogumienia jest możliwy po jego wcześniejszym rozdrobnieniu. Ogumienie jest rozcinane i rozcierane w temperaturze otoczenia. Może być również zamrożone w ciekłym azocie. Efektem rozdrobnienia jest miał albo granulat.

Szkło również podlega rozdrabianiu, za pomocą maszyny kruszącej. Pozwala ona na uzyskanie granulatu o równiej wielkości z łagodnymi krawędziami. Dzięki temu szkło może być poddane recyklingowi i wykorzystane ponownie do produkcji szklanych opakowań. Rozdrabnianie to pierwszy krok w recyklingu papieru, nawet tego pochodzącego z budowy. Wystarczy zastosować odpowiednią maszynę do rozdrabniania, by zmielić papier i przygotować go do dalszego recyklingu.