poniedziałek, 2 października, 2023

Innowacje szansą dla rodzimej gospodarki

30 lat po transformacji, Polska gospodarka dalej jest w fazie dynamicznego rozwoju. Okres ten był czasem epokowych zmian, z którymi nasz kraj poradził sobie znakomicie. Jak jednak wskazują eksperci, to nie czas by osiadać na laurach. Potrzebne są duże nakłady na innowacje, które mają być motorem napędowym dalszego rozwoju. Zapewni to ewolucję wielowymiarową.

PKB dalej szybko rośnie

Polska gospodarka jest w bardzo dobrej kondycji. Potwierdzają to dane dotyczące poziomu wzrostu PKB – obecnie kształtuje się ona na poziomie 4 procent rocznie, co jest jednym z najlepszych wyników wśród państw członkowskich. Szybciej rozwijają się jedynie Rumuni, Estończycy i Łotysze, czyli gospodarki znacznie mniejsze, a przede wszystkim słabiej rozwinięte od naszej. Europejska średnia kształtuje się na poziomie 1,2% wzrostu rocznie.

Rynkowi analitycy przekonują, że mimo nadchodzącego spowolnienia PKB w Polsce dalej będzie rosło w zadowalającym tempie. Według realistycznych prognoz, wzrost ma wynosić od 3 do 3,5 procent i utrzymywać się przez okres najbliższych dziesięciu lat. Bardziej optymistyczne scenariusze zakładają nawet 5 procent wzrostu rocznie. Jeśli sprawdziłby się on, to w ciągu 10 lat, nasz kraj podwoi wartość swojego PKB.

To na co zwracają uwagę ekonomiści to fakt, że rozwój ten jest głównie napędzany za sprawą wzmożonej konsumpcji. Rodzi to pewne ryzyko, że w pewnym momencie to nie wystarczy, żeby utrzymać właściwe tempo wzrostu. Rozwiązaniem mają być inwestycje i innowacje, które mają stać się głównymi motorami napędowymi rodzimej gospodarki w najbliższych latach.

Innowacje – dużo mówimy, mało robimy ?

O roli innowacji w kontekście rozwoju gospodarczego mówi się w Polsce bardzo dużo – wielokrotnie tylko na rozmowach się kończy. To, że praktyka wygląda dużej gorzej można wyczytać z raportów przygotowywanych przez Komisję Europejską, z których jasno wynika, że w kwestii innowacyjności jesteśmy na szarym końcu unijnej stawki.

Nie warto jednak popadać w skrajny pesymizm i negatywną retorykę, ponieważ w ostatnich latach podjęto ogromną liczbę inicjatyw mających na celu rozruszanie zastanych działów innowacji. Dużą aktywnością w tym obszarze wykazują się przedsiębiorstwa z sektora prywatnego, które chętnie nawiązują współpracę z uczelniami wyższymi. Tego rodzaju układ można określić mianem win to win – szkoły zyskują atrakcyjnych partnerów, a firmy szybko wyłapują największe talenty.

Warto również odnotować, że nasz kraj jest jednym z liderów w odniesieniu do wzrostu liczby osób zatrudnionych w sektorze badawczo-rozwojowym. W tym kontekście znaczącą pomoc zaoferował rząd, który wprowadził ulgi podatkowe dla pracowników tego obszaru.

Innowacyjne firmy napędzają gospodarkę

Wszystkie wskazane wyżej działania mogą nie być wystarczające, jeśli nasz kraj chce dalej rozwijać się w tak szybkim tempie, jak obecnie. Potrzebna jest większa aktywność zarówno rządu, jak i lokalnych samorządów w kwestii wspierania badań i rozwoju, a także wyszukiwania innowacyjności. Pozytywnym przykładem prowadzenia takich działań w Polsce może być Rzeszów – miasto aktywnie wspierające innowacje.

Im więcej takich miast będzie na mapie Polski, tym łatwiej będzie rodzimym przedsiębiorcom rozwijać swoje innowacyjne biznesy. Nie warto się przy tym ograniczać, ponieważ, jak wskazują eksperci – najcenniejsze są innowacje, które odnoszą sukces nie tylko w Polsce ale również za granicą. Podmiotów z takim potencjałem w naszym kraju na pewno nie brakuje.

ZOBACZ WIĘCEJ

produkcja pelletu

Jak wygląda produkcja pelletu?

0
Poszukiwanie bardziej ekologicznych źródeł energii jest jednym z kluczowych wyzwań w dzisiejszej rzeczywistości. Pellety, małe cylindryczne brykiety stworzone z naturalnych materiałów drzewnych, stają się...

Jak wygląda produkcja pelletu?

Poszukiwanie bardziej ekologicznych źródeł energii jest jednym z kluczowych wyzwań w dzisiejszej rzeczywistości. Pellety, małe cylindryczne brykiety stworzone z naturalnych materiałów drzewnych, stają się...

Na jakie kwestie zwrócić uwagę przy wyborze sali na chrzciny?

Planowanie chrzcin to wyjątkowy moment w życiu dziecka i jego rodziców. Wybór odpowiedniej sali na to wydarzenie jest kluczowy, aby zapewnić udane i niezapomniane...

Jak wygląda profesjonalna wycinka drzew?

W dzisiejszych czasach, coraz częściej jesteśmy świadkami wycinki drzew, zarówno w miastach, jak i na obszarach wiejskich. Jednak nie zawsze jest to wykonywane profesjonalnie,...