Jak odbywa się kurs na suwnice i kto może z niego skorzystać?

suwnica

Branża budowlana oraz przemysłowa to obecnie jedne z tych miejsc pracy, gdzie nieustannie potrzeba jest nowych, wykwalifikowanych pracowników. Coraz większa liczba inwestycji i brak fachowców stwarza ogromne możliwości znalezienie zatrudnienia dla osób, które chcą pracować i nie boją się nowych wyzwań. Bardzo ważną obecnie funkcją jest operator suwnic. Jakie kursy trzeba mieć? Podpowiadamy.

Czym są suwnice?

Suwnicami nazywamy rodzaj dźwignic, które wykorzystywane są na bardzo szeroką skalę, zarówno w budownictwie, jak i w przemyśle w ruchu przerywanym. Urządzenia te składają się z mostu poruszającego się po torach jezdnych oraz wciągnika lub wciągarki, które przemieszczają się po moście.

Suwnice pozwalają na sprawne transportowanie ładunków, zarówno w poziomie, jak i pionie, dlatego są wykorzystywane do prac montażowych, magazynowych, przeładunkowych praz transportowych. Wyróżnia się dwie kategorie suwnic: specjalne, które sterowane są z kabiny operatora oraz ogólne, sterowane z poziomu roboczego, a także bezprzewodowo. Kurs suwnice w Poznaniu daje nam duże możliwości.

Kurs na suwnice – jak to wygląda w praktyce?

Kurs operatora suwnic przeznaczony jest dla osób, które ukończyły 18. rok życia, legitymują się minimum wykształceniem podstawowym oraz cieszą się nienagannym zdrowiem fizycznym. W zakres wiedzy zdobywanej w trakcie trwania tego typu szkolenia wchodzą: wiadomości o dozorze technicznym i BHP, ogólne wiadomości o suwnicach, maszynoznawstwo specjalistyczne, obowiązki operatora suwnic przed, w trakcie i po pracy oraz zajęcia praktyczne z obsługi urządzenia.

Szkolenie BHP w Poznaniu z suwnic kończy się egzaminem państwowym zdawanym przed komisją UDT. Wynik pozytywny uprania do pracy operatora suwnic, wciągarek i wciągników i jest ważny 10 lat lub w przypadku urządzeń specjalistycznych 5 lat. Co ważne, egzamin ten nadaje kwalifikacje do obsługi suwnic bez ograniczenia tonażowego. Warto również pamiętać, że osoby, którym kończy się ważność uprawnienia powinny na minimum 3 miesiące przed tą datą złożyć wniosek o przedłużenie ważności zdobytych uprawnień.