NBP – Polityka monetarna napędza gospodarkę

Polityka monetarna NBP

Dobry, stabilny wzrost gospodarczej i dobra kontrola wskaźników makroekonomicznych to najlepsze dowody na to, że rodzima polityka monetarna prowadzona jest bardzo dobrze. Według ekspertów, wprawdzie nie uchroni to przed spowolnieniem, ale i tak pomoże utrzymać wzrost gospodarczy na bardzo solidnym poziomie.

Negatywne stopy procentowe – wyzwanie przed NBP

Wskaźniki makroekonomiczne w Polsce, podobnie jak i całej Europie Środkowowschodniej utrzymują się na bardzo wysokim poziomie. Jest to oczywiście objaw wzrostu gospodarczego, który w tej części świata, dalej można określić mianem dynamicznego. Jak jednak przekonują ekonomiści – dobra sytuacja nie może uśpić banków centralnych, ponieważ przed nimi pojawiają się kolejne wyzwania. Jednym z nich, dla polityki monetarnej Polski są negatywne stopy procentowe.

Zjawisko negatywnych stóp procentowych już na dobre weszło do kanonu ekonomicznych pojęć, a także wprawiły w konsternację wielu bankowców i inwestorów. Monitorowanie zmian, które powodują negatywne stopy oraz właściwe stymulowanie przy ich pomocy rynku to jedne z najważniejszych zadań, jakie mają przed sobą banki centralne.

Sprawnie zarządzana polityki monetarna

Polityka monetarna prowadzona przez Narodowy Bank Polski jest pozytywnie oceniana przez ekspertów, bankierów i ekonomistów. Wysoko ocenia ją również Prezydent Andrzej Duda, który docenił aktywność podejmowaną przez NBP w celu realizacji założonych celów inflacyjnych.

Z pracy NBP zadowolony jest również prezes, który wskazuje, że udało się utrzymać silny wzrost, a jednocześnie odpowiednio kontrolować stabilność finansów publicznych. Wzrost wartości PKB został osiągnięty przy zachowaniu odpowiednio niskiego poziomu inflacji. Chwalone są przez niego również finanse publiczne, które osiągnęły, silny wzrost, przy równoczesnym osiągnięciu stabilności finansów publicznych.

W swoim wystąpieniu zaznaczył on również, że spowolnienie gospodarcze dotknie nie tylko całą Europę, ale cały świat. Jego skutki dotrą również do Polski, jednak nie będzie ono aż tak bardzo odczuwalne, ponieważ gospodarka dalej będzie się rozwijać – tylko odrobinę wolniej. Mimo drobnego wyhamowania, rodzima gospodarka dalej rozwija się trzy razy szybciej niż wynosi średnia OECD.

Nasz kraj przeżywa obecnie dobry okres, w którym gospodarka jest w dobrej kondycji, ceny ustabilizowały swój poziom, a bezrobocie osiąga rekordowo niski poziom. Wszystko to sprawia, że Polska jest coraz atrakcyjniejszym krajem do inwestowania.

Polska nie jest enklawą – polityka monetarna dalej sporym wyzwaniem

Ekonomiści zgodnie wskazują, że dobry czas polskiej gospodarki nie może uśpić naszej czujności. Kształt polityki monetarnej dalej jest ważnym wyzwaniem, przed którym stają państwa całego świata. Duży wpływ na to ma postępująca globalizacja i rozwój handlu międzynarodowego, za sprawą których interesy wielu państw łączą się. Żadne z nich nie jest odcięte od pozostałych, więc również na Polskę mogą oddziaływać czynniki zewnętrzne. Co zatem warto obserwować?

zmiany w polityce klimatycznej,

brexit,

relacje USA – Chiny,

starzenie się społeczeństwa,

napływ pracowników ze wschodu.

Obecna sytuacja nie daje żadnych przesłanek do tego, że wysokość stóp procentowych może wzrosnąć. Według prezesa NBP, poziom inflacji nie powinien przekroczyć 3,5 procent w najbliższych latach, co należy uznać za wynik bardzo dobry. Stabilność poziomu inflacji jest dobrym prognostykiem dla zagranicznych inwestorów chcących lokalizować biznes w Polsce.